Reguly 200

 

200 éve, 1819-ben….

1819-ben, amikor Kőrösi Csoma Sándor elindul keletre, Szeder Fábián pedig megjelenteti a palócokról szóló néprajzi leírását, a zirci ciszterci apátság ügyvédjének, Reguly Istvánnak fia születik. Július 11-én keresztelik, Antal néven, hiszen keresztapja Dréta Antal zirci apát.

Reguly Antalt már 1843-ban „észak Kőrösi Csomájának” nevezik, hiszen elődjéhez hasonlóan önfeláldozóan kutatta a magyarság eredetét: beutazta Finnországot és az oroszországi finnugor népek lakhelyét, nyelvészeti, néprajzi, folklórgyűjtéseket végzett, térképészeti megfigyeléseket tett. 1857-ben Reguly a palócok között végzett néprajzi, nyelvészeti és embertani gyűjtéseket. 1858-ban pedig, 39 évesen magával vitte a sírba hatalmas tudását. Fordítások és jegyzetek nélkül maradt anyagait csak évtizedekkel később kezdték feldolgozni – ekkor vált láthatóvá Reguly finnugor gyűjtéseinek felbecsülhetetlen értéke. (Részletes életrajza itt olvasható.)

2019. július 11-től, születésének 200. évfordulójától 2020. augusztus 23-ig (1858-ban bekövetkezett halálának dátuma) Reguly Emlékév keretében emlékezünk a zirci születésű tudósra. Honlapunkon helyet adunk mind az általunk, mind mások által szervezett eseményeknek, megemlékezéseknek. Szívesen fogadunk további ötleteket is az emlékév – folyamatosan bővülő – programjához.

Programok:

2019. július 11. Reguly Fesztivál (Zirc, Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház)

2019. szeptember 3-4. Reguly konferencia (Érd, Földrajzi Múzeum, 2019.)

2019. szeptember 27. Kutatók éjszakája az Egyetemi Könyvtárban (Budapest, Egyetemi Könyvtár)

2019. október 17. Reguly Emlékülés (Budapest, MTA)

2019. október 18. Rokon Népek Napja (Zirc, Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház). Benne: Reguly vetélkedő (Zirc, Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület és Erdélyi Baráti Kör Egyesület)

2019. október 19. Rokon Népek Napja (Budapest, Reguly Társaság)


2020. február 22. Reguly200 előadssorozat 1.: Kelemen Ivett (Debreceni Egyetem Finnugor Tanszék): „A Demonstration túl... Sajnovics János eltűnt számi szótárának nyomában” címmel. Előadásunkkal a mű megjelenésének 250. évfordulójára emlékezünk. Az előadás a Reguly-kiállítás finisszázsához kapcsolódik.

2020. március 21. Reguly200 előadssorozat 2.: Dallal Reguly nyomában. A Zirci Városi Vegyeskar hangversenye Reguly Antal születésének 200. évfordulójára. Reguly útján kalauzol: dr. Ruttkay-Miklián Eszter, a Reguly Múzeum igazgatója. Helyszín: OSZK Ciszterci Műemlékkönyvtár Barokk terme

2020. április 25. Reguly200 előadssorozat 3.: dr. Sudár Balázs történész (Történettudományi Intézet) előadása a magyar őstörténet kutatásának legújabb kérdéseiről

2020. július 11. Reguly Fesztivál (Zirc, Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház)

2020. augusztus 23. Évzárás (Zirc, Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház)

2020. Regulyversum – új állandó kiállítás megnyitása (tervezett időpont) (Zirc, Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház)

Vándorkiállítás, előadások, kitelepült foglalkozások folyamatosan (Múzeumok Majálisa, Művészetek Völgye stb.)

Website by InnoTeq