Megjelent a Zirc története sorozat első két kötete

Általános hír

Zirc története I.

A Bakonyban létrejött települések gazdag múlttal és egyedi szokásokkal rendelkeznek. Különböző nemzetiséghez tartozó lakói több évszázad óta élnek együtt, illetve egymás mellett, ami visszaköszön a régi szokásokban és a helyiek szókincsében is. Zirc első ismert lakói a 12. század végén a mai Franciaországból érkező szerzetesek voltak. A ciszterciek az egykori királyi udvarházban telepedtek le és a kíséretükhöz tartozó hazai mestereik segítségével építették fel az apátságot, irtották az erdőket, kezdték el megművelni a földeket. A több évszázados múlttal rendelkező település történetét azonban nem tudjuk minden részletre kiterjedően rekonstruálni. Zirc történetének kutatása szisztematikusan zajlik a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház védnöksége alatt. A Zirc története címet viselő könyvsorozat célja bemutatni a település múltjának egyes korszakait, eseményeit. Jelen kötet nem az első kézzel fogható eredménye a munkálatoknak, hiszen már kiadvány és kiállítások formájában is találkozhatott a közönség a részeredményekkel. A könyvsorozat első része Zirc és a ciszterci apátság középkori történetét tárja fel.

Zirc története II.

Zircen sétálva olyan érzésünk támad, mintha egy időkapszulában lennénk. A település képét meghatározó barokk épületek árnyékában megbújnak a 11. századi emlékek, mint a királyi udvarház romjai és a gótikus oszlopfő, amelyet már a 18. század közepén a kor kívánalmainak megfelelően egy Szent Imre szoborral egészítettek ki, tisztelegve az elődök emléke előtt. Ezeket a paraszti világra jellemző porták és az 1900-as évek elején épült impozáns lakóházak vonala köti össze. Zirc másik oldalán az egykor iparosok lakta utcák között feltűnnek a település bányász korszakának épületei is. A főút mentén sétálva csaknem egy évezred épített örökségét figyelhetjük meg a városban. Jelen kötet a település 18. századi épületeit és eseményeit mutatja be. Helyet kapott a zirci uradalom bemutatása is, hiszem a gazdaság fellendítése nélkül a ciszteri szerzetesek nem tudták volna újjászervezni Zircet és felépíteni az új apátságukat sem.


 A két kötet megvásárolható a múzeumi boltban a főépület földszintjén.

< >

Website by InnoTeq