A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház küldetésnyilatkozata

múzeumi küldetésnyilatkozat fogalmát a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény vezette be és tette kötelezővé. Múzeumunk is összefoglalta, mit tart tevékenysége céljának:

 

A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház küldetésnyilatkozata

A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház Zirc főterén, a település egyik legrégibb műemlék épületében, Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában működik. Elsődleges célja, hogy pozíciójának megfelelően a zirci lakosság, valamint a Zirc iránt érdeklődő vendégek számára lehetőséget teremtsen megismerni Zircet és annak tárgyi-szellemi örökségét. Ehhez muzeológiai, közművelődési, kutatási, pedagógiai és kézműves feladatokat lát el.

 

Tevékenységét négy fő területen fejti ki:

Tematikus múzeumként névadója, Zirc nevezetes szülötte, Reguly Antal munkásságának bemutatásán keresztül a magyar nyelv történetével, eredetével, a Reguly által kutatott rokon nyelvű népek kultúrájával foglalkozik. Célja, hogy közérthető módon segítsen a nyelvvel, nyelvészettel kapcsolatos elméleti tudás átadásában, megismertessen idegen kultúrákkal, egyben közvetítse a tudományos gondolkodás alapelveit. Ehhez felhasználja a múzeumpedagógia módszereit is.

Helytörténeti gyűjteményével Zirc sokrétű történeti múltjáról őriz tárgy emlékeket, írott dokumentumokat és szóbeli közléseket. Kutatja, dokumentálja, megőrzi és bemutatja a város és a környező települések történeti, néprajzi és nyelvi hagyományait. Otthont ad a helyi kulturális kezdeményezéseknek, együttműködik a lokális értékeket hordozó közösségekkel annak érdekében, hogy az intézményes és az informális tudás közösen hasznosuljon.

Gondozza és bemutatja Bér Júlia zirci születésű grafikus- és festőművész hagyatékát, valamint az e köré szerveződő Barátság Grafikai Gyűjteményt.

A Népi Kézműves Alkotóházként célja, hogy a régióban hagyományosan megjelenő kézművességet, mesterségbeli tudást átadja az embereknek. Ennek megvalósulása a környék kézműves-mestereinek bevonásával zajlik. Fontosnak tartjuk, hogy a népi kézműves kultúra ne csak esztétikai minőségben jelenjen meg, hanem használható tudás kerüljön átadásra, azaz a ma embere számára is használható tárgyakat tudjon létrehozni.

Website by InnoTeq