Műhelytitkok - állandó kiállítás a bakonyi mesterségekről

Előzmény

A múzeumnak helyet adó épületegyüttes udvari szárnyának földszintjén 2001-től folyamatosan kerültek kialakításra a bakonyi mesterségeket bemutató műhelyek, ahol bemutató foglalkozások mellett az egyes mesterségek – a fazekas, a szövő, a kosárfonó, a csuhés, a kovács, a bognár, a mézeskalácsos, a gyertyás és a méhész – kipróbálására, elsajátítására is lehetőség nyílt.
A műhelyek nagy kihasználtsággal működtek 2011-ig, amikor az épület állaga miatt a helyiségek alkalmatlanná váltak látogatók fogadására.

Fejlesztés

A műhelyek felújításának tartalmi koncepciója 2013-ban, a néprajzi-helytörténeti gyűjtemény rendezése során alakult ki. Ennek lényege a műhelyek kiállítási funkcióval való bővítése az egyes mesterségek minél teljesebb bemutatása céljából. A felújítással a néprajzi-helytörténeti gyűjtemény korábban kiállításban még nem látott tárgyai tematikusan, az egyes mesterségeket bemutató műhelyekben, azaz a legadekvátabb helyen kerülnek bemutatásra.
A teljes fejlesztés területe a földszinti 7 helyiségre terjed ki, amelyek az agyagos-, a szövő-, a kovács-, a famegmunkálóműhely és a műhelyből, konyhából, étkezőből álló konyhai blokk.

Eredmény

A 2016-os fejlesztési ütemben az első két műhely, az agyagos- és a szövőműhely készült el.
Az agyagosműhelybeli kiállítás tablóin a Bakony vidékének fazekasmúltjáról, a paraszti háztartások legfontosabb cserépedénytípusairól, valamint az agyagnak a paraszti háztartásban való szerepéről olvashatunk, a vitrinben pedig a Zirc környéki falvakból származó és legáltalánosabban használt fazekastermékek (tejesköcsögök, totyafazék) kerültek bemutatásra.
A szövőműhelyben a kiállítás bemutatja a kender-, a len- és a gyapjúfeldolgozás hagyományait, az ezekből az anyagokból készült legjellegzetesebb paraszti viseleteket, ruhadarabokat és tisztítási módjukat, továbbá rávilágít a szövés háziipari és céhes keretek közt zajló egykori jelentőségére Zirc környékén. A kiállításban két asszony kelengyéjéből zirci és olaszfalusi kendervászon törölközők és a vászon tisztítására szolgáló eszközök kerültek elhelyezésre.
A helyiségekben ezek mellett a működő műhely funkciót kiszolgáló eszközök és bútorok találhatók.

A 2017. évi fejlesztés eredményeként elkészült a kovács-és famíves műhelyünk. A famíves műhelyben a Bakonyban régi hagyományokra visszatekintő famegmunkálási és erdőkiélési módokat mutatjuk be, úgymint faszénégetés, erdei legeltetés, szerszámkészítő háziipar, fával foglalkozó iparos mesterségek, taplófeldolgozás, kosárfonás és kaskötés, teknővájók munkája. A bemutatóműhely tárlójában a faiparos szakma szerszámait helyeztük el. A kovácsműhely szép, boltíves helyiségében megismerkedhetünk a mesterség eszközkészletével, olvashatunk az egykori falusi és uradalmi kovácsok feladatiról, a közösségben betöltött nélkülözhetetlen szerepükről.

Végül 2018-2019 folyamán az udvari szárny végében található 2 helyiség teljes építészeti, gépészeti felújítása is elkészült. Ebben a traktusban kapott helyet a mézeskalácsos műhely és tankonyha, melynek legszebb ékessége a Bakonyra jellemző formájú, sparthelttel kiegészített kenyérsütő kemence. A többi műhelyhez hasonló módon ez a tér is kiállító hely is, ahol a bakonyi étkezési szokásokkal kapcsolatban a következő témákról lehet bővebben tájékozódni: bakonyi ízek; kemence; kenyérsütés; tartósítás; étrend; mézeskalácsos mesterség. A fali vitrinekben a paraszti konyha eszközeiből láthatunk egy válogatást, illetve itt kerültek elhelyezésre a mézeskalácsos foglalkozásokon használt ütőfáink, melyek eredeti veszprémi és pápai muzeális tárgyak hiteles másolatai. A felújított műhely által lehetővé válik újra kemencében sütni az ütőfás mézeskalácsokat, bemutatni, átadni a népi táplálkozással kapcsolatos ismereteket, kézműves foglalkozásokat tartani e témákban iskolás kortól idős korig bárkinek.

A kiállítások az egyes kézműves foglalkozások során, de természetesen „önmagukban”, tárlatvezetés mellett is megtekinthetők.

< >
<
>

Website by InnoTeq