Kávézó nyereményjáték

Általános hír

Játékszabály

Kedves Játékosaink!

Örülünk, hogy részt veszel a Reguly Múzeum Kávézó őszi nyereményjátékában. A játék Facebook oldalunkon indul 2022. szeptember 08-án és 2022. szeptember 20-án zárul. A nyereményekről később olvashatsz. Sok sikert!

1. A Játék neve és szervezője

A „Reguly Múzeum Kávézó őszi nyereményjátéka” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Reguly Múzeum Kávézó facebook oldal (Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház, Kávézó, 8420, Zirc, Rákóczi tér 10.)(a továbbiakban: Szervező). A Játékot a Reguly Múzeum Kávézó szervezi és bonyolítja.

2. A Játékban részt vevő személyek: A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki a 14. életévét betöltötte, (továbbiakban: Játékos). A Játékban a Reguly Múzeum munkavállalói, valamint mindezen személyek Ptk. 8.1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék menete: A Játék a Facebook oldalunkon zajlik. Azok a játékosok, akik a Reguly Múzeum Kávézó hivatalos Facebook oldalán a nyereményjátékhoz tartozó posztban felsorolt kérésnek, feltételnek eleget tesznek a megadott határidőn belül, részt vesznek a játékban és bekerülnek a sorsolásba. A sorsolás a kommentelők között történik. 

4. A Játék időtartama: A játék 2022.09.08. 8:00 órától 2022.09.20. 10:00 óráig tart. Sorsolás: 2022.09.21. 10:00 a kommentelők között. A nyertesek nevét  posztban tesszük közzé. A nyeremények kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő programmal történik.

5. Nyeremények, nyertesek: A Játék nyereménye: 2 db 5 alkalmas kávébérlet, mely a Reguly Múzeum Kávézó menülapjáról egy alkalommal egy darab forró kávé italra váltható be. A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem átruházhatók. A Játékban pótnyertest hirdetünk, amennyiben 5 munkanapon belül a nyertes megkeresésünkre nem válaszol. Kérjük a nyerteseket, privát üzenetben jelentkezzenek.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

-          ha nem ír privát üzenetet a facebookon 5 napon belül. 

-          ha a Szervező megkeresésére 5 munkanapon belül nem válaszol;

-          ha nem lehet felvenni a nyertessel e-mailben a kapcsolatot;

-          ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;

-          egyértelműen bizonyítható, hogy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

-          egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;

-          jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

6. Nyertesek értesítése: A nyertesekkel a kapcsolatot privát üzenetben vesszük fel. A nyeremény átvételének részletei privát üzenetben kerülnek egyeztetésre. Amennyiben a nyertes 5 munkanapon belül nem jelzi, hogy nyereményére igényt tart és nem kezdi meg az egyeztetést annak átvételéről, úgy Szervező jogosult a díj átadását megtagadni. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Reguly Múzeum Kávézó a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A Szervező a nyereményt a nyertessel egyeztetett módon adja át.

7. Egyéb rendelkezések: A nyereményjáték és a promóció során a résztvevők a Reguly Múzeum Kávézó számára adják meg az adatokat. A Facebook a nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti vagy támogatja, kizárólag a játék platformját biztosítja. Szervező fenntartja játékszabályzat változtatásának jogát.

Kelt.,Zirc, 2022.09.08.

< >

Website by InnoTeq